Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
w Ashton-Under-Lyne i Stockport

                                                

 

 

                                                    

 

     

                                        Historia Parafii

 

Polska Parafia w Ashton under Lyne i Stockport jest częścią Polskiej Misji Katolickiej. Znajduje się na terenie Grater Manchester, w obrębie angielskich Diecezji Salford i Shrewsbury. Obejmuje następujące miejscowości: Ashton, Audenshaw, Denton, Dukinfield, Glossop, Hyde, Mossley, Stalybridge, Tintwistle, Romley, Marple oraz Stockport.

 

Po zakończeniu wojny na terenie Parafii były po 2 Polskie hotele: w Ashton, w Glossop, w Hyde i Stalybridge. Oblicza się, że mogło w nich przebywać zaraz po zakończeniu wojny w sumie ponad 1200 Polaków. W większości były to osoby cywilne, które w czasie wojny pracowały przymusowo w Niemczech oraz byli wojskowi i ich rodziny.

 

Od 1947 do 1956 roku opiekę duszpasterską na tym terenie sprawował duszpasterz Parafii Miłosierdzia Bożego w Manchester ks. Prałat Jan Bas. Pomagali mu dwaj Wikariusze ks. Włodzimierz Cieński oraz ks. Bolesław Polak, którzy dojeżdżali do Ashton.

 

Pierwszym Proboszczem Polskiej Parafii w Ashton i okolicy był ks. Józef Matuszek, który Dekretem Polskiej Misji Katolickiej objął Parafię 15 Października 1956 roku. Nabożeństwa na początku były odprawiane  w angielskim Kościele katolickim St. Ann’s przy Burlington Street, a potem w Kościele St. Mary’s przy Wellington Road (Kościół obecnie nie istnieje). Ksiądz odprawiał regularnie Msze św., uczył religii w Polskiej szkole, odwiedzał parafian, założył polską bibliotekę.

 

Drugim Proboszczem w Ashton był ks. dr Władysław Puchalski, który przejął Parafię 27 stycznia 1959. Był on kapłanem Archidiecezji Krakowskiej, doktorem teologii, dobrym organizatorem. Założył Komitet Parafialny oraz zespół kolektorów, którzy zbierali składki na utrzymanie Parafii oraz zakupił feretron z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

Trzecim Proboszczem Parafii był ks. Jan Przybysz, który przybył do Ashton 3 lutego 1961 roku. Pomimo złego stanu zdrowia niezwykle gorliwie dbał o swoją Parafię, którą przygotował do obchodów 1000 - lecia Chrztu Polski. Niestety w samych obchodach nie dane mu było uczestniczyć, gdyż Bóg odwołał go do wieczności 12 lutego 1966 roku.

 

Po śmierci ks. Przybysza przez niecały miesiąc opiekunem Parafii został mianowany ks. dr Marian Lisowski.

 

Czwartym Proboszczem w Ashton był ks. Michał Lewandowski, kapłan dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Objął Parafię 2 marca 1966. We wrześniu zorganizował duży obchód Milenijny w lokalnym Town Hall w którym wzięło udział ponad 600 osób. Uroczystą Mszę św. z tej okazji odprawił w Kościele St. Mary’s ówczesny Rektor PMK ks Infułat Władysław Staniszewski. Dużym sukcesem Parafian oraz księdza Proboszcza był zakup w dniu 31 maja 1967 roku Domu Parafialnego przy Turner Lane w Ashton. Pełnił on rolę Plebanii oraz miejsca spotkań dla wiernych. Ks. M. Lewandowski powiększył też znacznie Bibliotekę Parafialną, która liczyła już ponad 500 różnych pozycji. Z czasem do Plebanii dobudowano salę oraz Klub Parafialny.

W grudniu 1975 roku założył Koło Młodzieży Katolickiej z którego wyłonił się później Chór Parafialny, który uświetniał nabożeństwa w Kościele oraz akademie narodowe.

Ks. Kanonik ( od 2.04.1977) przygotował 25-lecie istnienia Parafii. Uroczystości z obecnością JE ks. Bp Szczepana Wesołego odbyły się 18 października 1981. Wobec stale pogarszającego się stanu

 

 

zdrowia ks. Lewandowski rozstaje się ostatecznie z Parafią w Ashton i wraca do Polski gdzie odchodzi do wieczności 29 grudnia 1983 roku.

 

Kolejnym Proboszczem tej Parafii dnia 10 maja 1983 został pierwszy Chrystusowiec ks. Stanisław Żak. Nowy Proboszcz ukończył remont Plebanii. Gorliwie poszukiwał zagubionych Parafian, organizował śpiew kościelny, liczne pielgrzymki religijne, wprowadził Nabożeństwo Fatimskie, które jest obecne do dzisiaj, uczył w szkole sobotniej, organizował akademie religijno-narodowe. W tym czasie powstaje również Zespół Młodzieżowy „Polskie Kwiaty”.

W sytuacji gdy liczba Parafian zaczęła systematycznie maleć ks. Stanisław objął posługą duszpasterską również Polaków w Buxton i Maccesfield. Zwieńczeniem jego wytrwałej pracy była uroczystość Bierzmowania w Ashton na wiosnę 1988 roku, której przewodniczył JE ks. Bp Szczepan Wesoły.

 

Następcą ks. St. Żaka TChr. był ks. Józef Fiedorowicz TChr., który przybył do Parafii 6 listopada 1988. Ks. Józef zastał życie Parafii dobrze zorganizowane i stosunkowo łatwe do prowadzenia w wymiarze religijnym i narodowym.

 

Po niespełna 3 latach pracy duszpasterskiej 19 sierpnia 1991, ks. Józefa zastąpił na stanowisku Proboszcza w Ashton ks. mgr Marian Jachym TChr., który pełnił swoja funkcję do kwietnia 1996 roku. Według relacji długoletniego Skarbnika Parafii Bolesława Pindor młody Proboszcz „potrafił wnikliwie spojrzeć na psychikę parafian, w większości już w jesieni życia”, za co był lubiany i szanowany. Za jego kadencji zostają powołane do życia w Parafii Rady: Duszpasterska i Ekonomiczna-Administracyjna, zostaje uporządkowany system Kowenantów i odnowiona Plebania. Ks. Marian rozpoczął też prace wstępne do obchodów 40-lecia Parafii.

 

Kolejnym duszpasterzem Parafii przez krótki czas po odejściu ks. Mariana, od kwietnia do października 1996, był ks. Jan Wojczyński TChr.

 

1 października 1996 obowiązki Proboszcza objął ks. Henryk Pilak, który pracował w Ashton do września 1997. 17 listopada odbyła się Uroczystość 40-lecia Parafii, której przewodniczył JE ks. Abp Szczepan Wesoły.

 

Po odejściu ks. H. Pilaka duszpasterstwem w Ashton i okolicy zajmował się przez mnie więcej 1 rok do września 1998 ks. Zygmunt Jędrzejczak TChr., który dojeżdżał z Manchester.

 

Od września 1998 do września 1999 Proboszczem  w Ashton był ks. Wojciech Rożdżeński TChr., który również dojeżdżał do Ashton z Manchester. Sytuacja w Parafii w tamtym czasie była trudna. Liczba Parafian bardzo się skurczyła. Coraz trudniej też było utrzymywać Dom Parafialny i duszpasterza. Ponieważ Plebania stała od prawie 2 lat pusta rozpoczęto procedurę jej sprzedaży.

 

Dom Parafialny został ostatecznie sprzedany przez kolejnego Duszpasterza w Ashton ks. Czesława Osikę TChr., który pracował w Parafii od września 1999 do września 2000.

 

Od września do listopada 2000 za Parafię w Ashton odpowiadał Duszpasterz z Oldham i Rochdale ks Edward Sopala TChr.

 

Od listopada 2000 obowiązki Proboszcza Parafii w Ashton sprawuje ks. dr Józef M. Woźniak TChr. Do roku 2008 dojeżdżał on regularnie ze Mszą św. z Rochdale w Piątki oraz w każdą Niedzielę i Święta. W międzyczasie został zburzony Kościół St. Mary’s, a Msze św. zostały przeniesione do Kościoła St. Ann’s gdzie jest sprawowane duszpasterstwo polskie do chwili obecnej.

Od września 2008 zostało reaktywowane duszpasterstwo na miejscu w Ashton. Ksiądz zamieszkał najpierw w wynajętym mieszkaniu przy 2, Kenworthy Avene w Ashton, blisko Hurst Cross a potem od 13 kwietnia 2009 w odnowionym mieszkaniu (New Charter) w Dukinfield przy 13 Brompton Terrace SK16 4JT, gdzie mieszka do chwili obecnej. Ksiądz Proboszcz odprawia Msze św. w Ashton oraz w Niedziele także w „Kole Polskim” na Crumpsall i w Stockport.

W Kościele St. Ann’s od 2010 roku znajduje się „Polska Kaplica” w której czczony jest Wizerunek Jezusa Miłosiernego (Dar Parafii Polskiej w Manchester) oraz Obrazy MB Częstochowskiej Patronki Parafii oraz Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Regularnie też odbywają się Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

 

Na przestrzeni ostatnich ponad 60 lat istnienia Parafii działały następujące Organizacje religijne i świeckie: Koło Różańcowe oraz KSMP, Harcerze, PSL, SPK, Zespół „Polskie Kwiaty”, Polska Szkoła. Do dzisiaj wciąż działa Koło Różańcowe oraz SPK.

 

Od września 2011 roku obowiązki Proboszcza Parafii w Ashton sprawuję ks. Grzegorz Januszewski TChr.

 

 

Funkcję Prezesa Parafii w Ashton pełnili kolejno:

 

Kolbusz

T. Borkowski

E. Jankowski

J. Lipa

A. Nowak

B. Pindor

M. Berechula

M. Dolecka